logowanie

Jacques Cartier

Hodowca -autorstwo tej odmiany przypisywane jest Jean Desprez 1842 rok i Robert-Moreau 1868 rok
Często uważa się że synonimem dla tej odmiany jest nazwa Marchesa Boccella (Marquise Boccella)ale i tu są rozbieżności, gdyż niektórzy autorzy uważają że jest to nazwa zupełnie odrębnej odmiany.

Opis