logowanie

Cafe

Hodowca Reimer Kordes 1956 rok
Pochodzenie ( Golden Glow (Cl, Brownell,1937) x R.kordesii H.Wulff ) x Lavender Pinocchio( fl, Boerner, 1948)
Mimo odmiany pnącej w rodowodzie, wwzrost Cafe jest przykładem prawdziwej floribundy i tak jest klasyfikowana.

Opis